Skip to main content

Samhäll – Samhäll / Globala studier

Vill du få en ökad förståelse för hur internationell politik och globala frågor påverkar människor och samhället? Då är Gymnasieakademins Samhällsvetenskapliga program med inriktning samhällsvetenskap helt rätt för dig! På vår skolprofil Globala studier och internationell politik fokuserar du på att förstå hur samhället och individer påverkas av internationella organisationer som EU och FN men också hur världen fungerar och hur politik, kultur och relationer påverkar det globala systemet.

  • Antagningspoäng 2022: 243 p
  • Medelvärde 2022: 259 p

Programmet ger dig en bred språngbräda till vidare studier för att bli t.ex. statsvetare, jurist, omvärldsanalytiker och utredare inom olika organisationer.

Väljer du vår inriktning samhällsvetenskap riktar vi in oss på globala studier och internationell politik. Här är det centrala internationella samarbeten och hur politik förs inom och över nationsgränser, där du får möjlighet att fördjupa dig i frågor som berör demokrati, mänskliga rättigheter och global säkerhet.

Under ditt första år på skolan får du en introduktion till samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Vi tittar också på hur Sverige styrs, de mänskliga rättigheterna och hur internationell politik samt internationella samarbeten påverkar samhället och människor.

Under ditt andra år fördjupar vi oss i teorier som berör internationell politik och hur människor samt samhället påverkas av globala frågor som behandlar hållbar utveckling och säkerhetspolitik. Det tredje året avslutas dina studier med ett gymnasiearbete där du fördjupar dig i en valfri frågeställning som berör internationell politik och internationella relationer, vilket därefter presenteras i en vetenskaplig uppsats.

Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom samhällsvetenskap, statsvetenskap och utvecklingsstudier.

KurserPoäng
Gymnasiegemensamma1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott & hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma300
Filosofi 150
Psykologi 150
Moderna språk200
Inriktning450
Geografi 1100
Historia 2a100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Programfördjupningar300
Internationell ekonomi100
Internationella relationer100
Politik och hållbar utveckling100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt2500

Haris berättar mer om Samhällsprogrammet och våra profiler

Gå en rundvandring hos oss!

Titta in hos oss och möt några av våra elever och lärare.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar för att vi ska få en lugn och trygg miljö på skolan som främjar lusten att lära och utvecklas.

Läxhjälp och extra stöd

Lärarna finns till hands för att stötta dig på bästa sätt, och alla våra lärare erbjuder handledning och studieverkstad utöver ordinarie lektionstid.

Intresseanmälan

Undrar du över något? Fyll i dina uppgifter, så tar vi kontakt med dig inom kort.

“Jag bytte från ett annat gymnasium och med hjälp och stöd från lärarna har jag fått bättre betyg och känner mig mer motiverad.”

Isaläser Samhäll på Gymnasieakademin

Läxhjälp och stöd som ökar dina möjligheter

Elevhälsan verkar för lugn och trygghet

Våra lärare engagerar sig i din utveckling