Skip to main content

Hjälp oss att bli bättre

Vi på ThorenGruppen strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi vill gärna höra vad du tycker om vår verksamhet, oavsett om du har ett klagomål, ett förslag eller vill ge beröm. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar bra, som när du inte är nöjd.

Så här lämnar du synpunkter på Gymnasieakademin:

Vänd dig i första hand till din skola

Lärare och övrig personal på skolan, t.ex. mentor, har ansvar för att ta emot klagomål. Personalen ansvarar för att dina synpunkter når ansvarig rektor/förskolechef. Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt.

Så hanterar skolan eller förskolan synpunkter och klagomål

Rektor ansvarar för att ditt klagomål utreds. Du som lämnat synpunkt eller klagomål ska alltid få återkoppling från skolan/förskolan på hur de hanterar ärendet.

Om du inte vill vända dig till skolan eller förskolan

Om du har specifika skäl som gör att du inte vill lämna ditt klagomål direkt till skolans personal, eller om du inte är nöjd med hur skolan hanterar tidigare klagomål, kan du vända dig till huvudmannens kvalitetsavdelning genom att mejla kvalitet@thorengruppen.se.
Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men då kan vi inte kontakta dig.

Det är viktigt att ditt klagomål är tydligt och konkret. Det är också viktigt att du anger vilken skola det gäller och om du tidigare kontaktat rektor/förskolechef angående ditt klagomål.

När ditt klagomål inkommit till kvalitetsavdelningen utser ansvarig chef en utredare av klagomålet. Utredaren kan till exempel vara personal på den aktuella skolan eller personal på annan skolenhet inom Gymnasieakademin. Utredaren kommer att kontakta dig gällande ärendet.

Har du gjort allt enligt ovan men ändå inte fått återkoppling?

Kontakta då vår kvalitetschef Jeanette Wilén, jeanette.wilen@thorengruppen.se, 070-845 70 67.