Skip to main content

Elevhälsan

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling

På Gymnasieakademin är målsättningen att alla elever skall få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Syftet med elevhälsan är att skapa en inkluderande skola som ständigt utvecklas för elevernas bästa. Vi i elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande samt förebyggande insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För oss är det viktigt att möta varje elev med en helhetssyn och arbeta utifrån elevens färdigheter och förmågor, för att kunna bidra till en så bra och individuellt anpassad skolgång som möjligt. Vi vinnlägger oss också om att servera bra och näringsrik mat som är lagad från grunden. Läs mer om skolmaten

Elevhälsan ser hela elevens nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners som exempelvis grundskolan eller ungdomsmottagningen. Vill du veta mer om elevhälsans arbete på Gymnasieakademin kan du läsa Elevhälsoplanen och vår  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Utöver de personer du ser på bild nedan, ingår även en psykolog och en skolläkare i teamet Elevhälsan.

“Gymnasieakademin ger dig möjligheten till den extra hjälp, vägledning och trygghet du behöver under din gymnasietid.”

Emma Olsson

Tre saker som gör skillnad

Den bästa maten är lagad från grunden

Du har nog hört det förr: träna, sov gott och ät bra mat.

När du tränar regelbundet funkar hjärnan bättre, och det blir lättare att sitta still på lektionerna. Du håller dig friskare och du sover gott.

När du äter bra mat, mår hjärnan bra och det är inte lika ansträngande att koncentrera sig och lära nytt. Ditt tålamod blir bättre när kroppen har fått sitt, och du behöver inte fundera över att lägga pengar på kosttillskott.

Därför får du inga matkuponger hos oss. Vi serverar mat som vi vet innehåller det din kropp behöver för att vara i högform. Varje dag får du välja grönsaker från vår fräscha buffé, och det finns alltid en vegetarisk varmrätt som alternativ.

Det gör det lättare för dig att nå dina mål.

Skolmaten

För att må bra, vill vi att våra elever ska äta nyttig och god mat.

Vi arbetar med Elevhälsan

Elisabeth Elander

Biträdande rektor

0736-632310

Amanda Kinnander

Specialpedagog

0739-069632

Caroline Andersson

Kurator

0736-632311

Maryam Hamzavi

Skolsköterska

0720-503752

Veronica Berg

Studie- & yrkesvägledare

0721-451489