Elevhälsan

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling

På Gymnasieakademin är målsättningen att alla elever skall få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Syftet med elevhälsan är att skapa en inkluderande skola som ständigt utvecklas för elevernas bästa. Vi i elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande samt förebyggande insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För oss på Gymnasieakademin är det viktigt att möta varje elev med en helhetssyn och arbeta utifrån elevens färdigheter och förmågor, för att kunna bidra till en så bra och individuell anspassad skolgång som möjligt.

Elevhälsan ser hela elevens nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners som exempelvis grundskolan eller ungdomsmottagningen. Vill du veta mer om elevhälsans arbete på Gymnasieakademin kan du läsa Elevhälsoplanen och vår  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Utöver de personer du ser på bild nedan, ingår även en psykolog och en skolläkare i teamet Elevhälsan.

“Gymnasieakademin ger dig möjligheten till den extra hjälp, vägledning och trygghet du behöver under din gymnasietid.”

Emma Olsson

Skolmaten

För att må bra, vill vi att våra elever ska äta nyttig och god mat.

Vi arbetar med Elevhälsan

Elisabeth Elander

Biträdande rektor

0736-632310

Amanda Kinnander

Specialpedagog

0739-069632

Caroline Andersson

Kurator

0736-632311

Maryam Hamzavi

Skolsköterska

0720-503752