Skip to main content

Elevhälsa hela vägen

Elevhälsoteamet jobbar och är närvarande i alla delar av elevens skolgång hos oss. Att eleven mår bra fysiskt, psykiskt och socialt är grundläggande för att den ska kunna ta till sig kunskap och växa som person.

På Gymnasieakademin är målsättningen att alla elever skall få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Syftet med elevhälsan är att skapa en inkluderande skola som ständigt utvecklas för elevernas bästa. Elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande samt förebyggande insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsoteamet räknar in alla delar när de skannar efter behov och tar fram förebyggande åtgärder. Alla personer runt eleven är resurser i hens välmående. Därför samarbetar teamet med elevens föräldrar, skolpersonalen, grundskolan och ungdomsmottagningen.

Vill du veta mer om elevhälsans arbete på Gymnasieakademin kan du läsa Elevhälsoplanen och vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

“Gymnasieakademin ger dig möjligheten till den extra hjälp, vägledning och trygghet du behöver under din gymnasietid.”

Emma Olsson

Skolmaten gör skillnad

Den bästa maten är lagad från grunden. När du äter bra mat, mår hjärnan bra och det är inte lika ansträngande att koncentrera sig och lära nytt.

Ditt tålamod blir bättre när kroppen har fått sitt. Därför får du inga matkuponger hos oss. Vi serverar mat som vi vet innehåller det din kropp behöver för att vara i högform.

Varje dag får du välja grönsaker från vår fräscha buffé, och det finns alltid en vegetarisk varmrätt som alternativ.

Det gör det lättare för dig att nå dina mål.

Skolmaten

För att må bra, vill vi att våra elever ska äta nyttig och god mat.

Vi arbetar med Elevhälsan

Utöver de personer du ser på bild nedan, ingår även en psykolog och en skolläkare i teamet Elevhälsan.

Amanda Kinnander

Specialpedagog

0739-06 96 32

Malin Klingenberg

Studie- och yrkesvägledare

0721-45 14 89

Elina Smedlund

Kurator

0736-63 23 11

Birgitta Geijer

Skolsköterska

0720-50 37 52