Skip to main content
Nyheter

Gymnasieakademin: En dag i kuratorns liv

Elina Smedlund är kurator på Gymnasieakademin. Hennes dagar kan se olika ut, men främst har hon planerade eller oplanerade samtal med elever.

– Jag sköter även en hel del dokumentation, som exempelvis frånvaroutredningar eller annat som rör elevernas mående och situation i skolan eller privat, säger hon.

Elina Smedlund har många elever som söker sig till henne på egen hand, vilket hon tycker är fint. Då kan det handla om mående eller oro för hur det går i skolan. Hon kallar även elever till sig om elevhälsan eller lärare/mentorer upplever oro för eleven.

– Då vill vi undersöka hur vi på bästa sätt kan erbjuda hjälp och stöd till eleven. Jag och specialpedagogen arbetar nära varandra och stöttar elever i sin skolgång och mående. Vi har även nära samarbete med skolsköterskan som har en betydelsefull roll för eleverna. Vi anser att det är viktigt att arbeta relationsbyggande och vara närvarande för eleverna. Hela elevhälsoteamet arbetar förebyggande och främjande i klasserna, främst de klasser där vi upplever att det finns behov av extra stöd, säger Elina Smedlund.

Hon är även med i elevrådet samt studentkommittén där elever får komma med idéer, förslag och tankar.

– Elevinflytandet är en viktig och stor del på vår skola, vilket bidrar till en familjär känsla. Min dörr står alltid öppen och elever kommer gärna in för att småsnacka lite mellan lektionerna, vilket är mycket trevligt! Jag trivs väldigt bra på mitt jobb, både elever och personal är otroligt fina och jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag, säger Elina Smedlund.