Skip to main content
Nyheter

Reste till Senegal – snart kan det vara elevernas tur

De sex representanterna från Gymnasieakademin åkte till Senegal med 92 tandborstar och lika många tandkrämstuber, anteckningsblock, pennor och leksaker. Hem kom de med värdefulla erfarenheter samt ett befäst samarbete med skolor och förskolor. Snart kan det vara elevernas tur att åka till Senegal – då för att jobba med sina gymnasiearbeten och samtidigt bidra till att förbättra den sociala utsattheten. 

I mitten av februari landar fyra lärare, rektor och skolchef för Gymnasieakademin i Gambia, där de övernattar innan resan mot södra Senegal fortsätter dagen därpå. I terrängbil ser de Gambia bytas ut mot Senegal, samtidigt som de passerar både gränsvakter och militärgränspolis, innan de når sin destination – Kafountine. 

Så inleddes Gymnasieakademins resa till Senegal, dit skolan åkte för att bana väg för ett kommande samarbete. Men vi backar bandet lite grann. 

Redan sedan några år tillbaka har skolan haft kontakt med förskolan Diamessar i Senegal, och personal vid Gymnasieakademin har även tidigare gjort besök i det västafrikanska landet.  

När det nu blev dags för nästa resa, med syfte att befästa och utveckla samarbetet ytterligare, tog ekonomi- och juridikläraren Katia Petkova Valkova initiativ till en insamling för att hjälpa barnen på förskolan. Diamessar finansieras nämligen av privata donationer och riktas till barn från socialt utsatta familjer som inte har råd att gå i statlig skola. Dels gjordes en pengainsamling där bidragen gick direkt till förskolan, men inte nog med det. Då personalen från Gymnasieakademin kom fram till Diamessar kunde de dela ut ett paket var till alla 92 barn på skolan, innehållandes en tandborste, tandkräm, anteckningsblock, penna, leksak och vykort bland annat med sångtexter. 

– Vi delade ut alla presenter personligen, sjöng med barnen och barnen sjöng för oss. Vi träffade personalen, gick runt i lokalerna och lyssnade på hur verksamheten är organiserad, säger Katia Petkova Valkova.

Samarbete ska hindra social utsatthet 

Utöver besök och insyn i förskolan Diamessar besökte Gymnasieakademin två andra skolor, där syftet är att även inkludera dessa i samarbetet. Men vad är då detta för samarbete? Jo, målet är att Gymnasieakademins elever på de högskoleförberedande programmen, det vill säga Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, ska kunna åka till Kafountine i Senegal för att utveckla sina gymnasiearbeten och driva projekt som främjar hållbar utveckling.  

– Vi planerar att skicka dit elever i två veckors perioder. Till exempel ska lärare och elever från Samhällsvetenskapsprogrammet kunna hålla workshops med socialt arbete som tema och få underlag till sitt gymnasiearbete, men också hjälpa skolan bygga en lekplats. Nästa grupp, från Naturvetenskapsprogrammet, kommer att fortsätta med det påbörjade arbetet samt hålla workshops om miljön med framtidsperspektiv. Tredje gruppen, från Ekonomiprogrammet, kommer att skapa UF-företag med syfte att samla in pengar för att slutföra de projekt som vi startat på förskolan samt genomföra socialt entreprenörskap (innovativa lösningar på samhällsproblem), berättar Katia Petkova Valkova. 

Att resan till Senegal var både givande och lärorik på många plan råder det inga tvivel om.  

– Vi utformade hur vårt framtida partnerskap ska kunna ske samt hur våra elever och personal ska kunna samarbeta inom flera olika områden med personalen och barnen på förskolan Diamessar. En viktig aspekt för alla deltagande parter är att prata engelska och på så sätt utveckla barnens och personalens språkkunskaper. Ett annat tema som våra elever och lärare är intresserade av att utveckla är att öka kunskapen och medvetenheten kring de samhällsfaktorer som leder till social utsatthet och hur dessa ska kunna utrotas och förebyggas, säger Katia. 

Tanken är att även personal från Senegal ska besöka Sverige för utbyte av erfarenheter och andra aktiviteter som kan vara värdefulla. 

För närvarande håller Gymnasieakademin på att ansöka om bidrag från Atlas Partnerskap vid Universitets- och högskolerådet, vilket behövs för att kunna finansiera samarbetet. 

Vill du också ha möjlighet att göra skillnad i världen samtidigt som du får en gedigen utbildning? Då är du välkommen till Gymnasieakademin. Gör en intresseanmälan här!