Skip to main content
Inspiration

Studieguide del 1: Det behöver du för att lyckas

Att utveckla kunskap är fantastiskt givande men ibland svårt och jobbigt. Därför har vi sammanställt en mastig studieguide med forskningsbaserade insikter och tips som kan hjälpa dig att excellera på gymnasiet. Det här del 1 av 3 i vår artikelserie om studieteknik.  

Även om ingen kunskap är tung att bära, är det inte helt enkelt att lära sig de komplexa och viktiga ämnen som skolan undervisar i. Det kan upplevas stressigt att plugga inför prov, och pressen från omgivningen har idag gjort det svårare att finna glädje i allt det fantastiska som kunskapsutveckling faktiskt innebär.  

För att hjälpa dig i din kunskapsresa och stötta dig mot dina mål har vi därför valt att sammanställa en stor guide med studietips, som du förhoppningsvis tycker är användbara och motiverande. Eftersom internet i dag kryllar av knep, metoder och snabba lösningar har vi valt att fokusera på välgrundade, forskningsbaserade tekniker varav vissa kan spåras tillbaka ända till antiken.  

Guiden är stor och innehåller mycket värdefull information, och för att underlätta har vi delat in den i tre delar. Del 1 handlar om det viktigaste du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av din skolgång. Del 2 tar upp konkreta tips från hjärn- och skolforskningen. Del 3 berör ovanor som hindrar din utveckling och tips på hur du kan bryta dessa.  

Att bygga långvarig kunskap är ingen ”quick fix”, men det finns en rad metoder som kan göra pluggandet betydligt mer effektivt och trivsamt. Innan vi går in på mer konkreta tips är det viktigt att ta upp de fundamentala byggstenarna för en givande och stimulerande gymnasietid. Dessa stavas uthållighet och fokus

Uthållighet 

Begreppet ”grit” har blivit allt viktigare i hjärnforskningen. Det kan beskrivas som uthållighet, och handlar om att vara självdisciplinerad och hålla fast vid långsiktiga mål trots motgångar. Denna förmåga har visat sig spela en stor roll i huruvida en elev lyckas bra i skolan eller inte.  

Men du kanske tänker att du inte har den här viktiga förmågan? Att du saknar disciplin, känner dig lat och har svårt att ta tag i saker som du vet att du egentligen behöver ta tag i. Oroa dig inte. Den mängd ”grit” du har är inte skrivet i stjärnorna, och alltså inte något som du för evigt kommer vara fast med. Det är snarare en förmåga som du kan utveckla – dels genom dig själv, dels genom stöd från dina lärare och föräldrar. Det handlar om att kunna hitta en passion, ha personliga skäl att fortsätta anstränga sig och aldrig sluta öva. Att helt enkelt se varje misslyckande som ett viktigt lärotillfälle i stället för ett nederlag. 

Fokus  

Att göra flera saker samtidigt eller hela tiden ta fram telefonen på lektionen bryter din koncentration och ökar risken att du helt enkelt missar informationen som du behöver lagra i hjärnan. En stökig skolmiljö har samma negativa effekt eftersom den tar ditt fokus ifrån det faktiska skolarbetet.  

Därför har Gymnasieakademin byggt sin modell utifrån att maximera lärarnas tillgänglighet och skolans studiero. Forskningen pekar på att goda relationer mellan lärare och elever, samtidigt som det finns höga förväntningar på eleverna, leder till en skolanda som genomsyras av fokus och studiero. Det är något vi på Gymnasieakademin kan intyga om. Att alla får ha en härlig gemenskap men samtidigt förstår vad som behövs för att prestera i skolan skapar en excellent miljö. Vi brukar beskriva den med liknelsen ”att plugga här ska kännas som att ta på sig ett par brusreducerande hörlurar och lyssna på sin favoritlåt.”  

I del 2 tar vi upp hur du kan underlätta ditt pluggande med konkreta metoder som grundas i hjärnforskningen. 

Om du är redo att ge dig själv gåvan av gedigen kunskap är du varmt välkommen till oss. Lämna en intresseanmälan till Gymnasieakademin här!